Rothem's Harmonie


Ga naar de inhoudsopgave

Vrienden Rothem's Harmonie

 

Rothem's Harmonie mag zich de oudste vereniging noemen in het kerkdorp Rothem van de gemeente Meerssen. Volgend jaar wordt het 100 jarig jubileum gevierd. De vereniging werd opgericht in 1920 met het doel het organiseren van muzikale activiteiten en het bevorderen van blaasmuziek ten dienste van de gemeenschap.

Dit doen we door het geven van verschillende jaarlijkse concerten en luisteren we ook onder andere kerkdiensten op in de gemeente Rothem. Kunt u zich voorstellen dat er in Rothem geen harmonie is?

Voor het in stand houden van onze vereniging is veel geld nodig, denk aan salariskosten van directie en instructie, muziekopleiding, instrumenten, bladmuziek, uniformen, huisvesting enz. Deze kosten worden slechts voor een klein gedeelte gedekt door inkomsten uit subsidie en contributies. Daarom zijn wij steeds druk met het organiseren van allerlei acties om het benodigde geld binnen te halen.

Als u ook vindt dat Rothem's oudste vereniging Rothem's Harmonie haar rol in de samenleving moet kunnen blijven vervullen, dan vragen wij uw aandacht voor de "Vrienden van Rothem's Harmonie".

U kunt ons steunen door lid te worden en jaarlijks 25 euro bij te dragen en over te maken op onze rekening bij de Rabobank rek.nr. NL26 RABO 0132 6014 00 t.n.v. Rothem's Harmonie met vermelding van "vriend".
Als tegenprestatie hebt u vrije toegang tot onze concerten. Ook zullen wij niet meer aanbellen voor een bijdrage aan de donateuractie.

Onderstaand formulier biedt de mogelijkheid om u aan te melden. Aarzel niet, wij hebben u nodig, sterker, wij kunnen u niet missen. Alvast heel hartelijk dank.

 

Klik hier om vriend te worden: Vriend Rothems' Harmonie

 

 

 

 

 

 

 


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu