Rothem's Harmonie


Ga naar de inhoudsopgave

Ontstaan

Diversen

De vroegste geschiedenis


De huidige vereniging Rothem’s Harmonie dankt haar bestaan aan de opheffing van het Rothem’s Mannenkoor in 1920. Na de opheffing werd op 1 augustus 1920 op initiatief van de heer J.H. Schreurs Rothem’s Fanfare opgericht. Aanvankelijk bestond de fanfare nagenoeg uitsluitend uit gewezen zangers van het koor. De heer M. Engelen werd tot voorzitter gekozen. De heer H. Dolmans voerde het secretariaat en was tevens penningmeester. Verder namen zitting in het bestuur de heren P. Bosch, P. Engelen, A. Koolen, M. Schmidt en H. Schreurs senior. De heer J.H. Schreurs zelf nam de directie voor zijn rekening. De Weledel Zeer Geleerde Heer Mr. Dr. L. Regout en de Weledel Geboren Heer P. Brouwers werden resp. tot beschermheer en erevoorzitter benoemd. Na twee jaar muzikaal leiderschap werd de heer Schreurs in 1922 opgevolgd door directeur G.F. de Pauw uit Maastricht. Hij vormde in 1929 de fanfare om tot harmonie. De verenigingsnaam werd toen omgedoopt tot Rothem’s Harmonie.Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu